Ontwerp

Aan de hand van uw programma van eisen (PVE) zijn wij bereid om een ontwerp te maken voor uw nieuwe woning of uw bestaande woning te verbouwen. We proberen een zo uniek mogelijk ontwerp te maken voor u alleen.

Ieder mens is verschillend. Verschillend van karakter, gevoel en persoonlijkheid. Dus waarom zou uw droomhuis niet specifiek voor u worden gemaakt? Niet iedereen houdt van moderne stijlen, of juist klassieke stijlen. Daar houden wij rekening mee in het ontwerp voor uw droomhuis.

Tevens vinden wij dat een huis of kantoor leefbaar moet zijn. Met leefbaar bedoelen we dat uw droomhuis goede relaties van binnen naar buiten en andersom moet hebben. Cruciaal is het uitnodigen van het natuurlijke daglicht in uw (nieuwe) woning. Teveel of te weinig kan leiden naar onbehaaglijke situaties, en dat willen wij natuurlijk voorkomen.

Maak vrijblijvend een afspraak met ons voor uw droomhuis!

 

Stappen ontwerp

Voorlopig ontwerp Samen met u nemen we uw woonwensen door en verwerken dit in een programma van eisen (PVE). Aan de hand van deze gegevens maken wij een voorlopig ontwerp. Wanneer u tevreden bent met uw ontwerp wordt het een definitief ontwerp (DO)
Definitief ontwerp Het DO laten we nu toetsen door de gemeente m.b.t. de welstandscommissie. Deze beoordeelt het op redelijke eisen van welstand. Het komt regelmatig voor dat deze een (kleine) opmerking heeft op het ontwerp of over de kleurstellingen/materialen.
Welstandtoetsing De welstand is een extern orgaan dat door de gemeente wordt ingehuurd. Elke gemeente beschikt over een rayonarchitect die de bouwplannen beoordeelt. Mocht de rayonarchitect er niet zelf uitkomen, neemt hij het plan mee naar de welstandscommissie in Groningen. Hier wordt het plan door 3 architecten beoordeeld.
Eventuele aanpassing  
Uitwerken tot bouwaanvraag  
Ontvangen bouwaanvraag Na de welstandstoetsing is het zaak dat de gemeente de bouwvergunning van ons ontvangt met alle nodige stukken zoals controles van het Bouwbesluit en alle nodige tekeningen.